Privacybeleid

Audio Noord is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacy verklaring.

Privacy gegevens die we verwerken 

Audio Noord verwerkt je persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die we verwerken. 
Je persoonlijke identificatiegegevens: Naam, voornaam, adres, geboortedatum.  Gevoelige (medische)gegevens  in het bijzonder met betrekking tot je gehoor. 
Om deze gevoelige gegevens te mogen gebruiken vragen we je uitdrukkelijke toestemming.
Je kan deze toestemming op elk moment intrekken, zonder dat deze uiteraard de wettelijkheid van de verwerking  voor het intrekken in gedrang brengt. Intrekken van de toestemming kan gebeuren door contact op te nemen met het hoorcentrum. 

Met welk doel verwerken we je gegevens en op basis van welke wettelijke grondslag

Audio Noord verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen en op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In het kader van de service die Audio Noord aanbiedt gedurende 5 jaar na aankoop van je hoortoestel nl. jaarlijkse nacontrole, vervangtoestel wanneer je toestel in reparatie wordt gestuurd, gehooranalyse, gehoortraining, reiniging van uw hoorapparaten, vervanging van onderdelen, advies en het aanbieden van luisterhulpen.
Zodat wij je huidige hooroplossing kunnen verbeteren door de hoortoestel instellingen aan je gehoor aan te passen met behulp van meetapparatuur: REM-meting, luidsterktescalering, percentielen, spraak-in-ruistesten,…
Met je toestemming verwerkt Audio Noord je gegevens om onze product- en dienstontwikkeling te verbeteren.
Noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst, of noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van Audio Noord zoals het afhandelen van je betaling, om goederen en diensten bij je af te leveren.
Noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen.
Met je toestemming zullen wij je gegevens gebruiken om promotionele activiteiten uit te voeren, zoals bijvoorbeeld verkoopscommunicatie, advertenties, direct marketing, marktonderzoek en tevredenheidsonderzoek over onze producten en diensten. Dit kan bijvoorbeeld via post, telefoon, SMS, email.
Met je aparte, bijkomende toestemming zal Audio Noord je gegevens ook gebruiken om aan profilering te doen.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.
Je hebt steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Audio Noord neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Audio Noord) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Audio Noord bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
persoonsgegevens die wij verwerken voor commerciële communicatie en profilering zullen niet langer dan 15 jaar na je laatste toestemming of na je laatste aankoop/test-gebruik worden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Audio Noord verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Audio Noord blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Je persoonsgegevens zullen niet publiek worden gemaakt, noch gedeeld met onbekende partijen.