De anatomie van het oor

Het menselijk oor bestaat uit drie delen: het buitenoor, het middenoor en het binnenoor. Het buitenoor bestaat uit de oorschelp en het uitwendige gehoorgang. Het buitenoor en het middenoor worden gescheiden door het trommelvlies. In het middenoor geeft het gehoorbeentjesketen (drie minuscule beentjes bestaande uit de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel) het geluid door en versterkt de trillingen van het trommelvlies naar het ovale venster en het binnenoor (figuur 1) .

Het binnenoor bestaat het het slakkenhuis en het evenwichtsorgaan. Het evenwichtsorgaan geeft informatie over evenwicht en algemene orientatie van het lichaam door aan ons centraal zenuwstelsel. Het binnenoor bestaat uit drie delen; de scalae vestibuli, media en tympani. De scala media is gevuld met een vloeistof, de endolymfe en is gescheiden van de andere delen door et Reissners membraan en het basilair membraan. De scala tympani en de scala vestibuli zijn gevuld met perilymfe. Op het basilair membraan in de scala media vinden we het orgaan van Corti. Het orgaan van Corti bevat de binnenste en buitenste haarcellen, ondersteunende cellen en het tectoriaal membraan. De binnenste haarcellen stimuleren onze gehoorzenuw. De buitenste haarcellen functioneren als versterkers. De puntjes van de haarcellen zijn verbonden met het tectoriaal membraan dat over het basilair membraan ligt en verbonden is met het basilair membraan.

Door trillingen van geluid via de vloeistof in het binnenoor zullen de haarcellen in beweging worden gebracht. Er vloeien K+ ionen de haarcellen binnen die op hun beurt Ca2+ kanalen activeren. Glutamaat vloeit naar de zenuwsynapsen wat voor een actiepotentiaal zorgt in de gehoorzenuw naar onze hersenen.

Onze binnenoor werkt tonotopisch. Dat wilt zeggen dat lage frequenties gesignaleerd worden aan de uiteinde van het basilair membraan en hoge frequenties gesignaleerd worden aan het begin van het basilair membraan. Hoe luider een geluid is, hoe heviger het basilair membraan en de haarcellen zullen trillen. Hierdoor zullen er meer actiepotentialen opgewekt worden en meer neuronen geactiveerd worden.