Wat is tinnitus?

Als je tinnitus hebt hoor je een geluid terwijl er geen geluid in de omgeving is. Dit kan een piep of een ruis zijn, maar ook het geluid van een drilboor, een remmende trein of bijvoorbeeld een vliegtuig is mogelijk..

Tinnitus wordt in de volksmond ook wel oorsuizen genoemd. Tinnitus of oorsuizen is een van de meestvoorkomende gehoorklachten. Ongeveer 10-15% van de volwassenen ervaart tinnitus. In de meeste gevallen wordt tinnitus veroorzaakt door geluidsdeprivatie. Door een gehoorverlies zal het binnenoor minder signalen doorsturen naar de hersenen. Onze hersenen (de auditieve cortex) ontvangen minder signalen ontvangt en passen zich aan. Hierbij kunnen bepaalde delen van de hersenen overactief worden en dit wordt dan gehoord als geluid, oftewel tinnitus.

Tinnitus ontstaat dus in onze hersenen

We kunnen tinnitus vergelijken met fantoompijn. Onze hersenen reageren onaangepast aan het verlies van geluid dat binnenkomt. Deze zogenaamde “auditieve deafferentiatie” wordt ervaren als subjectieve tinnitus. In onze hersenen geven we ook betekenis aan de geluiden die we horen. Het limbisch systeem speelt een belangrijke rol in de last die men kan ervaren ten gevolge van tinnitus. Omdat het een geluid is dat zeer doordringend kan zijn en een onbekende ervaring is kan je eerste reactie op het horen van tinnitus angst zijn.

Het geluid dat je hoort wordt herkend als een bedreiging. Het gevoelscentrum en stresscentrum van de hersenen activeren en een stressreactie ontstaat. Je lichaam gaat in “vecht/vlucht” modus. Je hartslag versnelt, je lichaam maakt stresshormonen aan en je linkt het geluid aan gevaar. Dit gebeurt allemaal vliegensvlug, zonder dat we hier in eerste instantie invloed op hebben. Het is een automatische reactie. De oorsprong hiervan komt vanuit het feit dat we met onze oren continu de omgeving monitoren voor gevaar. Als er gevaar is moet je snel kunnen reageren en jezelf in veiligheid brengen.

Van tinnitus kun je echter niet zomaar ontsnappen. Het gevaar bestaat dat deze verhoogde stresssituatie blijft aanhouden.

Wat zijn de gevolgen van tinnitus?

Van tinnitus kun je echter niet zomaar ontsnappen. Het gevaar bestaat dat deze verhoogde stresssituatie blijft aanhouden. Hierdoor kun je lijden aan angstgevoelens, negatieve gedachten en gevoelens van somberheid en depressie. Je kan een verminderde concentratie hebben, moeilijker inslapen en doorslapen, en het oorsuizen kan ervoor zorgen dat je minder goed spraak verstaat. Sommige mensen ervaren ook lichamelijke klachten omwille van het oorsuizen.

Behandelen van tinnitus

Gehoorverlies is een belangrijke oorzaak van tinnitus, maar er zijn ook vele andere oorzaken van tinnitus mogelijk.
Een eerste stap in de behandeling van tinnitus is om bij een neus-, keel- oorarts en audioloog de oorzaak van het oorsuizen te achterhalen, dan wel uitsluiten.

Er zijn verschillende behandelopties voor tinnitus.
Welke behandeling doeltreffend is, is afhankelijk van de oorzaak van de tinnitus en de type tinnitus. Het succes van de verschillende behandelmogelijkheden varieert ook. De duur van tinnitus, oorzaak en de mate waarin we tinnitus kunnen beïnvloeden speelt hierin een rol. Wetenschappelijk onderbouwde behandelingen zijn het herstellen van het gehoor indien mogelijk, psychoeducatie en cognitieve gedragstherapie, aandachtsoefeningen en geluidsverrijking. Een combinatie van deze pijlers isvaak het meest doeltreffend. Met de behandeling van tinnitus is het doel de last van het oorsuizen te verminderen, je hoort tinnitus minder luid en doordringend en je leert het negeren waardoor je hersenen het geluid filteren en je de tinnitus niet meer bewust hoort. Door het gehoor te verbeteren (bijvoorbeeld met hoortoestellen, een operatie of het verwijderen van een oorprop) kun je ook de processen die plaatsvonden in de hersenen omkeren en zo het oorsuizen verminderen. Tenslotte kun je door meer te leren over tinnitus de angst ervoor wegnemen. Een laatste stap is de resterende tinnitus te leren accepteren, om uit de zogenaamde “vecht/vlucht” stressmodus geraken.

Herken je hierin en ervaar je ook de negatieve effecten van tinnitus? Laat je dan begeleiden om het oorsuizen te behandelen. Voor meer informatie hierover, kijk op: www.audionoord.be/tinnitus of bel naar Andrea van hoorcentrum Audio Noord op +32 479442954. Voor tinnitusmaskeerders neem een kijkje in de store.