Tinnitus en hormonen

Hormonen beïnvloeden hoe en wat we bewust waarnemen

Je hebt het misschien al gemerkt. Op bepaalde momenten in je leven kun je plotseling veel beter ruiken of proeven.
Geuren waar je je eerder niet aan stoorde of niet opmerkte zijn plotseling overweldigend…
Een typisch moment waarop een verandering van geurwaarneming plaatsvindt is tijdens de zwangerschap. Soms is dat het eerste waaraan een vrouw merkt dat ze zwanger is, nog voor ze een positieve test in handen heeft. Maandelijkse hormoonschommelingen kunnen ook een invloed op hoe je geuren waarneemt. Hormonen zoals oestrogeen en testosteron hebben dus een invloed op hoe we onze omgeving waarnemen! Onze neus verandert niet. Ons reukorgaan zal op dezelfde manier geuren registreren en doorgeven aan onze hersenen. Maar hoe we deze geuren waarnemen en of we deze geuren bewust waarnemen of opmerken, dat kan wel veranderen onder invloed van hormonen.

Onze hormonen beïnvloeden hoe we horen

En dit geldt niet alleen voor geur. Onze hormonen beïnvloeden ook andere zintuigen.
Hoe we horen en wat we horen hangt niet alleen af van hoe goed ons gehoor werkt. Invloeden van buiten beinvloeden hoe we horen. Hoe stil of lawaaierig is het, welke andere signalen zijn er die ook onze aandacht opeisen, bijvoorbeeld een fel licht of een drukke autobaan. Je herkent het vast dat als je op een drukke snelweg rijdt waar je niet eerder bent geweest en een afslag moet nemen, je niet zal horen of verstaan wat er op de achterbank gezegd wordt. Je focus is op de weg en het autorijden, en andere inkomende prikkels worden niet bewust waargenomen.

Maar niet alleen invloeden van buiten beïnvloeden hoe we horen en wat we horen. Onze hormonen hebben ook een invloed op de regulatie van prikkels, en de manier waarop we waarnemen.

Er is steeds meer bewijs dat hormonen tinnitus beïnvloeden en ook kunnen veroorzaken. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat een vrouw die in de menopauze komt en grote hormonale veranderingen ondergaat plotseling tinnitus ervaart. Tijdens de menopauze verandert de hormoonbalans: minder oestrogeen en meer testosteron.

Het gehoor is niet veranderd, maar onze interne filter verandert onder invloed van hormonen, waardoor het oorsuizen waarvan je je vroeger niet bewust van was, of toch zeker niet constant, plotseling wel continu hoorbaar is, en plotseling wel erg doordringend klinkt. Na een tijdelijke piek in oorsuizen, zullen mensen in de meeste gevallen zullen mensen het oorsuizen steeds minder en minder waarnemen.

Tinnitusstoornis

Maar bij sommige mensen zal het oorsuizen niet vanzelf weggaan of verminderen. De focus op het geluid door onze hersenen blijft en tinnitus veroorzaakt andere klachten: slaapproblemen, concentratieproblemen, een verminderde stemming, gevoelens van angst of lusteloosheid.

Als er sprake is van een tinnitusstoornis, waarbij het oorsuizen een groot effect heeft op het dagdagelijks functioneren en angst, verdriet, boosheid, piekeren of slapeloosheid door tinnitus je leven beheersen, dan is het een goed idee om hulp te zoeken.

Er bestaan wel degelijk behandelingen waarmee het oorsuizen kan verminderen en je weer grip hebt op het leven en het oorsuizen je leven niet meer beheerst.

Voor meer informatie over de behandeling van tinnitus bij Audio Noord, kijk op www.audionoord.be/tinnitus of contacteer Andrea via telefoon (0479442954) of mail als je vragen hebt of een afspraak wilt maken.

vrouw met tinnitus in menopauze